Werkwijze

Voor ieder traject van dienstverlening, hanteert EXXA V een zogeheten “van Inspiratie tot en met Evaluatie” aanpak. Vanuit uw idee/behoefte ontstaat er inspiratie voor het starten van een traject, waarbij er hard wordt gewerkt dat er veel transpiratie ontstaat, oftewel er wordt veel gezweet om uw wens tot realisatie te brengen met daarbij behorende evaluatie om de effectiviteit van het traject te bepalen en er (mogelijke) leerpunten voor alle betrokken uit te halen.

Inspiratie

ORIENTATIE:

U neemt contact op met EXXA V. Vanuit dit initieel contact kunnen we een eerste oriëntatie doen of EXXA V haar diensten kunnen leveren die voldoen aan uw wensen en eisen. In het geval dat wij niet kunnen leveren, zullen wij in afstemming met u, u doorverwijzen naar en aanbevelen bij een geschikte en beschikbare partij binnen ons netwerk. U krijgt gegarandeerd altijd een terugkoppeling van ons!

INTAKE:

Na het initiële contact willen wij graag in een open en geheel vrijblijvend gesprek elkaar nader leren kennen. Zo leert u het gezicht van de consultant kennen en krijgen wij een indruk van uw organisatie. In dit intakegesprek wordt nader ingegaan op uw behoefte, wensen en eisen en onze leveringen. De doelen c.q. de beoogde resultaten worden met elkaar besproken om duidelijkheid te verschaffen voor beide partijen en daarmee de haalbaarheid in te schatten.

 

Transpiratie

VOORSTEL & OFFERTE:

Aan de hand van wat er met elkaar besproken werden en conceptueel overeengestemd waren tijdens het intakegesprek, doen wij u een voorstel met betrekking tot uitvoering.

Bij overeenstemming t.a.v. het aanpakvoorstel, brengen wij u een maatwerk offerte uit. Indien gewenst, werken wij ook met een “fixed price”. Dan weet u vooraf wat aan onze dienstverleningen uw traject gaat kosten.

UITVOERING:

Het werk wordt conform het afgesproken plan en de planning zorgvuldig uitgevoerd. Vanaf de start van de uitvoering zetten wij interactief met u en uw organisatie de stappen om tot de uiteindelijke realisaties te komen. 

Realisatie

OPLEVEREN & OVERDRAGEN:

Het werk wordt conform het afgesproken plan en de planning zorgvuldig uitgevoerd. Vanaf de start van de uitvoering zetten wij interactief met u en uw organisatie de stappen om tot de uiteindelijke realisaties te komen. 

Evaluatie


Na ieder (tussentijdse) oplevering van resultaten tijdens het traject, vindt er een (tussentijdse) evaluatie plaats om de toegevoegde waarde van de deliveries vast te stellen ten einde het behalen van trajectdoel te waarborgen.
Wanneer de uiteindelijke totaaloplevering van het traject is achter de rug, vindt er een eindevaluatie plaats. In dit gesprek zullen wij samen met u de toegevoegde waarde van de resultaten, het verloop van het traject, de samenwerking en de effectiviteit van de veranderingen vaststellen. De leerpunten worden met elkaar gedeeld en meegenomen ter verbetering.