GRIP op Interne Audit©

Organisaties die met ISO Management Systemen (zoals ISO 9001, 14001, 45001, 27001, enz.) werken, zijn bekend met de Interne Audit en de Directiebeoordeling als twee stokpaarden van het evalueren van de effectiviteit van het managementsysteem en het opsporen van verbetermogelijkheden. Maar de interne audit, bedoeld als een generator van verbeteringen voor een organisatie en haar systeem, is vaak gezien als en een plichtmatig statisch nummer dat “meer van hetzelfde ” is en waarbij vaak de nadruk op “wat er fout gaat” wordt gelegd.


Een goede interne audit gaat veel verder dan het standaard afvinklijstje. Een goede audit is een audit waarbij auditor en auditee elkaar versterken in plaats van elkaar afzwakken. Een goed audit systeem en een goede audit organisatie met bekwaamde auditoren, stelt uw organisatie in staat om op een efficiënte en effectieve manier de performances continu te verbeteren. Daartoe is zaak dat u een goede GRIP op Interne Audit© heeft.

Zo staan wij u bij:
EXXA V biedt de 2-daagse in-company training “GRIP op Interne Audit©” aan, die geheel op maat en toegepast is op uw organisatie. De training structuur is gebaseerd op het acroniem GRIP: Gewenst gedrag, Relationele interpretatie, Inhoudelijke invulling en Proces van auditen. Theorie en praktische oefeningen worden steeds afgewisseld om het maximale leerrendement uit te halen.

Proces van auditen:
Het auditproces, met de daarbij behorende facetten, wordt behandeld. Daarbij wordt de internationale norm voor het uitvoeren van audits van managementsystemen, de NEN-EN-ISO 19011:2011, gebruikt als richtlijn.

Inhoudelijke invulling:
De voor uw organisatie van toepassing zijnde normen eisen worden uitvoerig behandeld en ingezet als te auditen normen/referenties. Gangbare normen zijn onder andere: ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; AS ISO/IEC 27001:2015; ISO 45001:2018. Uiteraard is het ook mogelijk om andere specifieke normen in overleg met u te behandelen.

Relationele interpretatie:
De auditsituaties/auditcasuïstieken zijn toegespitst op de situatie van uw organisatie en op eventueel zowel op afgeronde als geplande auditprogramma/audits. Zo leert u bijvoorbeeld rechttoe rechtaan uw werkelijk auditprogramma op te zetten/verbeteren, uw auditplan goed op te stellen/verbeteren, uw geplande audit effectief uit te voeren, uw auditrapportage helder op te stellen/verbeteren en de follow-up efficiënte aan te sturen. Bovendien uit de terugblik en evaluatie van de afgeronde audits/auditprogramma kunt u de leerpunten uithalen voor de do’s en de don’ts. Dus geen denkbeeldige en gespeelde cases waarna u nog weinig binnen uw organisatie kunt toepassen, maar concrete resultaten voor uw interne audits vanuit wat u tijdens de training heeft geleerd.

Gewenst gedrag:
De gesprekstechnieken en –vaardigheden en het communicatief gedrag wordt behandeld en vanuit de auditcases geoefend en geëvalueerd. In deze dimensie wordt wederom een niveau dieper ingegaan op het GRIP-model. Ook de overige gewenst gedrag/skills van een interne auditor behandeld en geoefend. Zo heeft u na de afloop van de training een stapje verder gezet in uw ontwikkeling.

De training is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen en (beginnende) interne auditoren, waarbij theoretische kennis met praktische oefeningen steeds worden afgewisseld. Deelnemers hoeven niet per se kennis en ervaring te hebben met auditen. Wilt u ook een goede GRIP op Interne Audit© krijgen? Neem contact met ons op voor een toegesneden training voor uw organisatie.