Milieumanagement

Het maatschappelijk verantwoordelijke aspect speelt de laatste decennia een belangrijkere rol in de positionering en profilering van organisatie. Milieuverantwoordelijke bedrijfsvoering levert niet alleen schaalvoordelen op m.b.t. uitval en afval, maar is in de meeste gevallen de keiharde vereiste vanuit de wet- en regelgeving: license to operate. Een effectieve milieumanagement systeem stelt organisaties in staat om te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving, milieudoelstellingen te behalen en milieuprestaties te verbeteren.

Zo staan wij u bij:
⦁ Bepalen van de uitgangspositie van uw organisatie door middel van het uitvoeren van een nulmeting.
⦁ Uw organisatie begeleiden in het definiëren en opzetten van uw milieumanagement(systeem).
⦁ Uw organisatie begeleiden het opgezette milieumanagement(systeem) te implementeren.
⦁ Uw organisatie begeleiden in het monitoren, meten, analyseren en evalueren van uw milieumanagement(systeem).
⦁ Indien gewenst, begeleiden wij de verdere inbedding en beheersing van uw kwaliteitsmanagement(systeem).

Wij gebruiken ISO 14001:2015 als het raamwerk voor het milieumanagementsysteem. Daarmee kunt u er zeker van zijn dat uw milieumanagementsysteem voldoet aan internationale eisen. Wij prefereren een aanpak in samenwerking met uw organisatie omdat het is uw organisatie die straks het eigen moet maken. Maar wij nemen, indien gewenst, graag de totale beheersing van uw milieumanagement uit handen.

Wist u overigens dat uw organisatie ook EXXA V kan inroepen voor ondersteuning aan verschillende onderdelen/onderwerpen van uw gehele milieuzorg? Dit kan een andere, frisse blik op uw organisatie en tijdswinst en opleveren. Neem contact op met ons.