Organisate (Her) Ontwerpen

Organisatie (Her) Ontwerpen

Structure follows strategy or strategy follows structure? Ervaring leert ons dat het niet het ene of de andere is, maar beide gaan hand in hand en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Een adequate (her)ontwerp van uw organisatie biedt de benodigde architectuur voor een effectieve inrichting van uw organisatie om uw strategische doelen te behalen. Maar ook in het geval dat uw organisatie gaat samenwerken met andere organisaties of organisatieonderdelen gaat dit vaak gepaard een (her) vorming van organisatie.

Zo staan wij u bij:
⦁ Uitvoeren van een Organisation Picturing. Wij brengen in kaart hoe uw organisatielandschap momenteel werkelijk eruitziet.
⦁ Opstellen van organisatie functionele specificaties die aansluiten op uw bepaalde strategie.
⦁ Samen met u ontwerpen wij een toepasselijke (vernieuwde) organisatiestructuur die aansluit bij uw organisatiecultuur en uw organisatie-identiteit reflecteert.

U krijgt inzicht in de huidige werking van uw totale organisatie en wat de benodigde structurering is om aan te sluiten bij uw strategie. U heeft dan een op maat ontworpen organisatie-besturingsmodel, waarbij de processen, rollen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, meetbare performances tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau optimaal geïntegreerd zijn. Neem contact met ons op voor uw organisatieblauwdruk.

.