Arbo-management

De wet schrijft voor dat werkgever is verantwoordelijk is voor de arbeidsomstandigheden van werknemer en dient te zorgen voor veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemer. Het is niet slechts een wettelijke verplichting, ook organisatie heeft baten bij lage ziekteverzuim, minder belastende producten en processen. De Arbo wet verplicht weliswaar werkgevers aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie op een gestructureerd manier maar de wet kent geen expliciete verplichting tot het hebben van een Arbo-managementsysteem. Wél bevat Arbo wet een aantal verplichtingen die deel kunnen uitmaken van een Arbo-managementsysteem, bijvoorbeeld het maken van een RI&E, het opstellen van een Plan van Aanpak en het verstrekken van onderricht en voorlichting. Daarbij moet een werkgever stelselmatig toetsen of het beleid en maatregelen het juiste effect hebben en of dat er aanpassingen benodigd zijn.
Een goed ingebed en effectief Arbo-managementsysteem stelt uw organisatie in staat op een beheerste manier te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, besparing van ziekteverzuimkosten en bovenal het behouden gemotiveerde medewerkers die kwaliteit opleveren die het verschil maakt.

Zo staan wij u bij:
⦁ Bepalen van de uitgangspositie van uw organisatie door middel van het uitvoeren van een nulmeting.
⦁ Uw organisatie begeleiden in het definiëren en opzetten van uw Arbo-management(systeem).
⦁ Uw organisatie begeleiden het opgezette Arbo-management(systeem) te implementeren.
⦁ Uw organisatie begeleiden in het monitoren, meten, analyseren en evalueren van uw Arbo-management(systeem).
⦁ Indien gewenst, begeleiden wij de verdere inbedding en beheersing van uw Arbo-management(systeem).

Wij gebruiken ISO 45001:2018 als het raamwerk voor het Arbo-managementsysteem. Daarmee kunt u er zeker van zijn dat uw Arbo-managementsysteem voldoet aan internationale eisen. Wij prefereren een aanpak in samenwerking met uw organisatie omdat het is uw organisatie die straks het eigen moet maken. Indien gewenst, nemen wij graag de totale beheersing van uw Arbozorg uit handen.
Wist u overigens dat uw organisatie ook EXXA V kan inroepen voor ondersteuning aan verschillende onderdelen/onderwerpen van uw gehele Arbozorg? Dit kan een andere, frisse blik op uw organisatie en tijdswinst en opleveren. Neem contact op met ons.