(Interne) Audit en Directiebeoordeling

(Interne) Audit en Directiebeoordeling
In een steeds verzadigde concurrentieomgeving, zijn doeltreffendheid en continu verbeteren en/of vernieuwen je overlevingswapens. Door kritisch en objectief de prestaties van je totale organisatie te meten, komen verbeteringen voort uit op feitelijk onderbouwde evaluaties en beslissingen. Van belang is dat men het reflectievermogen weet te creëren en te borgen, dat de organisatie instaat stelt haar overlevingswapens scherper in te zetten. Organisaties die met ISO Management Systemen (zoals ISO 9001, 14001, 45001, 27001, enz.) werken, zijn bekend met de Interne Audit en de Directiebeoordeling als twee stokpaarden van systeemreflectie.
Vraag u zich af of uw organisatie nog steeds doet wat uw organisatie zegt te doen? Kost het uw organisatie te veel tijd om verbeteringen te signaleren en er daarop in te spelen? Is het opzetten en inrichten van een benodigd evaluatiesysteem een uitdaging voor uw organisatie?

Zo staan wij u bij:
⦁ Uitvoeren van een nulmeting of interne audits. Wellicht heeft uw organisatie reeds een interne auditsysteem, maar u wilt meer uithalen uit uw audits en heeft er behoefte aan een frisse blik. Vreemde ogen dwingen.
⦁ Uw organisatie begeleiden bij het opzetten, inrichten en inbedden van interne audit(systeem).
⦁ Uw organisatie begeleiden bij het uitvoeren en rapporteren van Directiebeoordeling.
⦁ Uitvoeren van een totale doorlichting/positiebepaling van uw organisatie t.o.v. en/of t.b.v. uw (strategisch) meerjarenplan.
⦁ Uitvoeren van leveranciersaudit.

Wist u dat EXXA V de richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsysteem, NEN-EN-ISO 19001:2011, hanteren? Dat wij audits uitvoeren op de eisen van ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; AS ISO/IEC 27001:2015; ISO 45001:2018? En dat wij met het INK-Managementmodel werken voor het doorlichten/positie bepalen van organisaties? Neem contact met ons op voor een werkende en passende systematiek van monitor, meting, analyse en evaluatie van uw organisatie/managementsysteem.