K.A.M.-Management(systeem)

Herken u dit?
⦁ Wij hebben verschillende managementsystemen in huis, is het niet te veel van het goede?
⦁ Het lijkt alsof wij alleen bezig zijn met die systemen draaiend te houden!
⦁ Voor het ene managementsysteem moeten wij dit doen en voor het andere juist weer niet!
⦁ Of doen wij het niet dubbel? Want voor het ene managementsysteem moeten wij dezelfde dingen als de andere managementsystemen.


Vaak hebben organisaties verschillende managementsystemen/zorgsystemen naast elkaar ter beschikking. Veelal gaat het om kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu oftewel K.AM.-zaken (QSHE). Deze systemen hebben vaak gemeenschappelijke aandachtsgebieden maar ook zaken die elkaar “in de weg lopen”.
Ziet u door de bomen het bos niet meer? Kost het u veel tijd en moeite om uw managementsystemen te beheersen? Wilt u een hanteerbaar managementsysteem voor al uw verschillende benodigde aandachtsgebieden/onderwerpen?

Zo staan wij u bij:
⦁ Uw organisatie begeleiden in het opzetten en implementeren van uw integraal (K.A.M.)-managementsysteem.
⦁ Uw organisatie begeleiden in het monitoren, meten, analyseren en evalueren van uw integraal (K.A.M.)-managementsysteem.
⦁ Indien gewenst begeleiden wij de verdere inbedding en beheersing van uw integraal (K.A.M.)-managementsysteem.

EXXA V baseert de integratie van managementsystemen op de samenhang die de gemeenschappelijke onderdelen elkaar versterken en de contradicties afzwakken. Wij brengen het integrale (K.A.M.)- managementsysteem naar de mensen/organisatie en niet andersom. Daarom wordt het op concrete wijze in uw bestaande processen ingebed en sluit volledig aan op uw bedrijfscultuur. Wij hanteren voornamelijk de ISO Management Systeem Standaarden en dat maakt het integreren van verschillende disciplines een kwestie van aanknoping. Wist u dat de High Level Structure (HLS) van de ISO Standaarden de mogelijkheid biedt om niet alleen maar kwaliteit, Arbo en milieu te integreren maar ook evengoed om bijvoorbeeld uw Informatiebeveiliging (ISO 27001) of Risicomanagement (ISO 31001), enz. te integreren?
Neem contact op met ons voor een integraal (K.A.M.)-managementsysteem dat voldoet aan de eisen van deze tijd en bij uw organisatie past.