Procesmanagement

Proces is eigenlijk het mechanisme van waardetoevoeging van organisatie. Processen vormen samen met hun onderlinge interacties dan als het ware het kloppend hart van organisaties. Organisaties zijn daarom voor eigen belang continu bezig met procesbeheersing en procesverbetering. Inzicht in uw processen stelt u in staat om te efficiënter/effectiever te werken en eveneens snel te anticiperen op de veranderingen in uw omgeving en daarmee een voorsprong boekt t.a.v. concurrentievoordeel. Door goed procesmanagement, bereikt uw organisatie steeds (ver)betere performance om continu te voldoen aan klanteisen en klanttevredenheid te verhogen. Daarmee neemt de competitieve kracht van uw organisatie toe en wordt de continuïteit zekerder gesteld.

Zo staan wij u bij:
⦁ Samen met u uw (kritische) processen definiëren en beschrijven. Want herkent u dit? Wat wij doen zit allemaal in onze hoofd, maar wij kunnen het niet uitleggen. Wij hebben geen inzicht in wat onze afdelingen precies doen.
⦁ Samen met uw organisatie uw SMARTIES-procesdoelstellingen bepalen en vaststellen die aansluiten op de context en strategie van uw organisatie.
⦁ Samen met u de procesmanagementsystematiek op alle niveaus ontwerpen, inrichten en implementeren dat bij uw bedrijfscultuur past.
⦁ Uitvoeren van een Process Assessment. Want herkent u dit? De processen blijken in de praktijk anders te werken dan wat wij ooit hebben bedacht. Er waren zoveel verandering in de tijd dat de huidige processen niet meer voldoen.

Wij werken met zogenaamde “Brown paper” sessies om uw processen te definiëren en te beschrijven. Wij maken daarbij gebruikt van de procesbenadering (PCDA-cyclus) risicogebaseerde onderbouwing voor:
⦁ Definiëren
⦁ Ontwerpen
⦁ Inrichten
⦁ Implementeren
⦁ Beheren
⦁ Analyseren
⦁ Verbeteren
Onze aanpak is integraal en daarmee voldoen uw procesbeschrijvingen aan de meest gangbare managementsysteemeisen zoals bijvoorbeeld die van ISO. Mocht uw organisatie voor certificering gaan, dan heeft u met deze integrale procesbeschrijvingen reeds grotendeels van de vereisten gedekt. Wij doen dit uiteraard in samenwerking met uw organisatie, want de processen en de procesbeschrijvingen zijn voor uw organisatie, van uw organisatie en door uw organisatie.