On-The-Job-Coaching in Kwaliteitsmanagement, Arbo management, Milieumanagement, Proces management en Project management. 

Als je begint met een andere functie/rol, komt er van alles op je af; leidinggevende, medewerkers, collega’s, klanten, richtlijnen en procedures – alles en iedereen verwacht wat van je. Voor je het weet ben je verdwaald in dit krachtenveld en wordt je geleefd door de waan van de dag. Management is meer dan het implementeren van modellen/normen alleen. Want hoe (be)houd je het inzicht en overzicht van organisatie, die steeds verandert en daarmee je werk en het (management)systeem? Hoe creëer je draagvlak binnen je organisatie en deze ook weet te behouden om je organisatie vooruit te helpen? Naast inhoudelijke vakkennis, heb je ook de relevante vaardigheden c.q. competenties nodig om succes (blijven) te boeken. Je wilt zo goed mogelijk je visie en koers scherp hebben, zodat je vol aan de slag blijft. On-The-Job-Coaching helpt je om je wat, je hoe en je waarom scherp te krijgen en daar koers op te houden.

Zo staan wij u bij:
⦁ On-The-Job-Coaching voor zowel individueel als groep bij het introduceren, opzetten, implementeren, inbedding en beheersing van uw Kwaliteitsmanagement/Arbo-management/Milieumanagement/Procesmanagement/Projectmanagement (systeem).

Wil je alle facetten van Kwaliteitsmanagement/Arbo-management/Milieumanagement/Procesmanagement/Projectmanagement beheersen en aantoonbaar positief resultaat bereiken? Wil jij deskundigheid en vaardigheid verkrijgen in het (bege)leiden van verbeterprojecten? Wil jij volwaardige gesprekspartner worden/zijn in de genoemde vakgebieden op verschillende niveaus? Neem dan contact op met EXXA V voor een betrouwbare partner in de (door)groei in je werk.