Organisatie (Her) Inrichten

In een complexe concurrentieomgeving van vandaag worden organisaties uitgedaagd om een “slimme” allocatie van je beschikbare bronnen te hanteren. Cohesie oftewel samenhang van de succesbepalende factoren is de formule van een optimale (her)inrichting van uw organisatie die aansluit op uw strategie en doelstellingen.

Zo staan wij u bij:
⦁ In kaart brengen van succesbepalende factoren van uw organisatie en hun onderlinge samenhang.
⦁ Analyse uitvoeren van de wisselwerkingen tussen de interne processen en/of organisatieonderdelen.
⦁ U assisteren uw organisatie efficiënter/effectiever in te richten.

De (her)inrichting kan een enorme impact hebben op uw organisatie en op de betrokken belanghebbenden. De context van uw organisatie c.q. uw strategie zijn dan ook voor ons de rode draad van uitvoering. We houden ook er altijd rekening met de vigerende wet- en regelgeving, uw bedrijfscultuur of –culturen, de motivatie en competenties van uw medewerkers en de dynamiek van uw organisatie. Wij staan u graag bij het zo goed mogelijk in te richten van uw organisatie zodat u organisatie zich stevig kan positioneren en veerkrachtig te profileren. Neem contact met ons op voor onze bijdragen hierin.